About

 • Categories

 • Post Archives

 • Meta

 • July 3rd, 2009
  Tamadun China
  • terletak di Lembah Huang Ho-meluas hingga ke bahagian selatan China
  • perluasan kawasan bermula-Disnasti Chin
  • Disnasti Chin:221 S.M-206 S.M
  • pengasas Disnasti Chin-Shih Huang Ti
   Shih Huang Ti
               Shih Huang Ti
               -nama asal-Raja Chen
               -menyatukan wilayah geografi and meluaskan jajahan takluk China
               -memebentuk empayar
               -berlaku banyak peperangan
               -perluasan kuasa disatukan di bawah sebuah pentadbiran pusat
               -membina Tembok Besar China
  Tembok Besar China
   Tembok Besar China
  -dibina pada Zaman Negara-negara Berperang
  -sebahagian besar tembok tersebut sudah binasa
  -hujung tembok sampai di Korea-Utara
  -ramai yang mati untuk membina tembok ini
  -kebanyakkan petani
  -juga digelar ‘kubur terpanjang di bumi’
  -6700 km
  Pemerintahan dan pentadbiran
  -pemerintahan berbentuk sistem feudal–>sistem pentadbiran berpusat
  -konsep raja–>maharaja
  -sistem pentadbiran/birokrasi awam-pegawai dilantik maharaja
  -terdiri daripada rakyat
  -pelantikan dibuat oleh jawatankuasadalam sistem perkhidmatan awam-Hon Kao Tsu
  -perlantikan dari keputusan peperiksaan awam
  -wujud pada Dinasti Han
  Perundangan
  -2 prinsip utama
    *hukuman berat
    *bercorak kolektif
  -dari falsafah legalisme
  -diperkenalkan oleh Han Fei Tzu
  -undang-undang tegas dan kukuh untuk mengawal tingkah laku manusia
  -tidak harus wujud rasa belas kasihan semasa menjalankan undang-undang
  -raja mesti memiliki kuasa yang utuh

  No Comments »

  No comments yet.

  Leave a comment

  RSS feed for these comments. | TrackBack URI

  This site is protected by Comment SPAM Wiper.